Årsmøtet i Hemsedal Turlag er satt til  5.mars 2014.

Møtet holdes i kantina på Kommunehuset og starter kl. 19.00. Bruk kinoinngangen på baksiden.

 

Før selve årsmøtet starter vil Nicole og Marcel Vos innlede om hvordan det er å komme som Nederlender til Norge, de vil også fortelle om turer de har vært på i nærområdet – kanskje du får noen nye turtips.

 

1.       Velge en til å lede møtet

2.       Godkjenne innkallingen

3.       Valg av referent

4.       Velge to til å undertegne protokollen

5.       Forslag til vedtektsendring

6.  Gjennomgang og godkjenning av regnskap

7.       Årsmelding

8.       Valg 

 

Vel møtt!

 

Velkommen til Hemsedal turlag

Hemsedal Turlag ble stiftet 1.12.2010, og er et lokallag under Drammen og Oplands Turistforening (DOT). Turlagets medlemsområde er Hemsedal og Gol. Hemsedal Turlag er Buskeruds aller første lokale DNT-turlag.

 

Vi har per høsten 2012 ca 350 medlemmer i Gol og Hemsedal kommuner, samt en del medlemmer utenfor kommunene som har meldt seg aktivt inn i vårt turlag. Vi har plass til mange fler!

 

Som et nytt turlag er vi veldig mottakelige for hva våre medlemmer ønsker at vi skal drive med. Har du tips eller ønsker til medlemsaktiviteter, turer, temakvelder eller liknende er det bare å ta kontakt med oss på e-post eller Facebook. Kontaktinformasjon finnes under fanen "Om turlaget".

 

 

Hemsedal sett fra Kvitingatn